Untitled Document

로그인 회원가입

  힘내자!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
한구름 2017-01-18 21:15:16, 조회 : 501, 추천 : 170

힘내자!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br><br>
<br><br>혼날 일은 혼나고
<br><br>
<br><br>정신 바싹 차리고
<br><br>다시는 그런 실수 하지 않도록 하자
<br><br>가볍게 스트레스 받지 말고
<br><br>처음 느낌대로 즐겁게
<br><br>유종의 미를 거두자
<br><br>모두 다 힘내요!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br>

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.이   름
암   호

                    

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by Uks